Banner
互动喷泉

互动喷泉

产品详情

  感应式自控喷泉也称互动喷泉,平时喷出小而低的水柱,原理是借助人体的感应,当人体靠近感应圈或触碰线,喷泉立即喷出大而高的水柱。感应线可沿感应圈四周布置,无论从那个方向接近感应圈,喷泉都会自动喷水,不受方位限制,比声控喷泉使用性更强。

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

询盘